Montaż

Kancelaria notarialna – internetowa witryna dla każdego

Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach
Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach oferuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane ustalenia mają formę dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu takim jak kancelaria notarialna zaliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, czynności odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadków, usługi związane z zarządzaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, wykonywanie protestów weksli a także czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, składanie wniosku o wpisanie do księgi wieczystej razem z papierami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, a także sporządzanie czynności związanych z odrębnymi regulacjami prawnymi. Wykwalifikowany notariusz może również przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, papiery, albo dane na informatycznym medium. Jest o tym wzmianka w regulacjach o informatyzacji działania jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie internetowej kancelarii można dowiadywać się, jakie papiery trzeba przynosić do kancelarii w celu przeprowadzenia konkretnej czynności notarialnej. To ogromne ułatwienie dla klientów, pozwalające w krótszym czasie załatwiać pewne sprawy. Tym bardziej, że papiery do kancelarii można złożyć przed umówionym terminem wykonania konkretnej czynności. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dołączyć odpis wymaganych dokumentów. Można to robić e mailowo albo osobiście. Dopiero przy podpisaniu aktu należy przedstawić pierwowzór.